Bouwprogramma-manager – Universiteit – Twente

De Universiteit Twente wil haar concurrentiepositie op de onderwijs- en onderzoeksmarkt versterken en haar toekomst kwantitatief en kwalitatief zekerstellen door o.a. plek te bieden aan 1.000 extra studenten. Hiervoor heeft ze een Lange Termijn Strategisch Huisvestigingsplan opgesteld (LTSH) die tot 2025 een kader geeft aan de vastgoedontwikkelingen wat betreft onderwijs- kantoor en woonruimte. Zo wordt de Technohal vernieuwd en komt er nieuwbouw voor ITC. 

VKZ vervult de rol van Bouwprogramma-manager bij de Universiteit Twente en is daarom medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan. Tevens geeft ze als bouwprogrammamanager sturing aan het team van bouwprojectleiders van de Universiteit Twente. 

Diensten

Asset- en huisvestingsmanagement
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle
Integrale verduurzaming Hogeschool KPZ – Zwolle