Bouwprogramma-manager – Universiteit – Twente

De Universiteit Twente wil haar concurrentiepositie op de onderwijs- en onderzoeksmarkt versterken en haar toekomst kwantitatief en kwalitatief zekerstellen door o.a. plek te bieden aan 1.000 extra studenten. Hiervoor heeft ze een Lange Termijn Strategisch Huisvestigingsplan opgesteld (LTSH) die tot 2025 een kader geeft aan de vastgoedontwikkelingen wat betreft onderwijs- kantoor en woonruimte. Zo wordt de Technohal vernieuwd en komt er nieuwbouw voor ITC. 

VKZ vervult de rol van Bouwprogramma-manager bij de Universiteit Twente en is daarom medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan. Tevens geeft ze als bouwprogrammamanager sturing aan het team van bouwprojectleiders van de Universiteit Twente. 

Diensten

Asset- en huisvestingsmanagement
Afbeelding bij Lorentz Casimir Lyceum krijgt nieuw schoolgebouw
Lorentz Casimir Lyceum krijgt nieuw schoolgebouw
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss