Artikel van Koen van den Brink, 22 september 2023.

Hoe staat het ervoor bij de middenhuurregulering?

Huurpuntenmodel

Vorig jaar in december verscheen een kamerbrief van Hugo Jonge waarin hij de wijzigingen van het woningwaarderingsstelsel (WWS) introduceerde. Een van de wijzigingen welke de meeste indruk achterliet binnen de vastgoedwereld is de integratie van de midden huurgrens. Het wetsvoorstel bracht veel ophef. De invoering van het nieuwe WWS zal namelijk lijden tot dat woningen die momenteel in de vrije sector zitten en waarvoor bijvoorbeeld een huurprijs van € 1.500,– voor gevraagd wordt, een maximale huurprijs krijgt van ca. €1.100,– door de midden huurregulering.

Wat is er in de tussentijd veranderd?

In februari dit jaar lag de wet ter consultatie en hadden huurders maar ook verhuurders, ontwikkelaars en andere organisaties de gelegenheid om hun mening in te brengen. Inmiddels is de consultatie gesloten en verscheen in het verslag dat de midden huurgrens op een puntenaantal tot en met 186 punten komt te liggen en een huurprijs tot en met € 1.021,02 (prijspeil januari 2023). Inmiddels zijn ook de huurprijzen per WWS-punt verhoogd sinds 1 juli 2023, en zal dit betekenen dat wanneer nog steeds het puntenaantal tot en met 186 punten wordt aangehouden de midden huurgrens op €1.123,13 komt te liggen.

Wanneer gaat de wet in?

Het voornemen is vooralsnog dat de wet betaalbare huur 1-1-2024 in zal gaan. Echter door de val van het kabinet is onzeker of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. In september heeft de commissie van binnenlandse zaken besloten dat het wetsvoorstel niet als ‘controversieel’ wordt verklaard. Dat wil zeggen dat het wetsvoorstel zonder vertraging door gaat en niet wordt behandeld zodra er een nieuw kabinet gevormd wordt. Of de wet daadwerkelijk 1-1-2024 in gaat blijft de vraag. Aangezien de raad van state er ook nog iets van moet zeggen voordat het in de tweede kamer wordt besproken. Tevens zijn de voorgestelde wijzigingen in de kamerbrief van december 2022, nog niet vastgesteld. Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) pleit bijvoorbeeld voor een opslag percentage van 10% boven op de maximale huurprijs bij nieuwbouwwoningen i.p.v. de omschreven 5% in de kamerbrief. Dit om ervoor te zorgen dat nieuwbouw projecten nog steeds haalbaar zijn.

De huurprijsberekeningstool welke inzicht biedt in het toekomstige maximale huurprijzen

Binnen VKZ houden wij ons voortdurend op de hoogte van alle veranderede regelgeving. Aangezien de onzekerheid over de invoering van de wet en de opbrengsten van huurwoningen. Hiervoor hebben we speciaal een rekentool ontwikkeld waarmee de maximale huurprijzen van woningen kunnen worden berekend. We hebben een tool ontwikkeld van het huidige WWS welke moment van kracht is én het nieuwe WWS waarin de middenhuur regulering in geïntegreerd zit. Dit biedt vastgoedpartijen de mogelijkheid om exact in te zien wat de veranderede regelgeving voor hun woning portefeuille of nieuwbouwproject betekend of kan gaan betekenen. Daarnaast bieden we ook op maat gemaakt advies om extra punten te ontvangen.