VKZ begeleidt de herontwikkeling van het ‘Wisselspoor’

Het project Wisselspoor is de herontwikkeling van het spoorzone gebied nabij de 2e Daalsedijk naast het Centraal Station in Utrecht. Wisselspoor is een transformatieopgave van een voormalig bedrijventerrein naar een eigentijds gemengd gebied voor wonen, creatieve bedrijvigheid en horeca. Het gebied heeft een omvang van circa elf hectare en is ingeklemd tussen het spoor en de 2e Daalsedijk. Eigenaar NS heeft het terrein in de toekomst niet meer nodig. Diverse gebouwen zijn daarom reeds gesloopt. Karakteristieke en monumentale gebouwen worden behouden en bieden tijdelijk onderdak aan kleine bedrijven en kunstenaars.

De intentie van de ontwikkelingsvisie is om waar mogelijk de industrieel monumenten een publieke functie te geven en daarmee dit gebied te `laden` met een boeiende drager. Daarnaast is het plan gevormd om sommige sporen te laten liggen, groen toe te voegen en woningen te situeren op de “lege plekken”. In het totale plangebied passen circa 700 tot 1200 woningen.

Het plangebied is door de Nederlandse Spoorwegen opgedeeld in verschillende deelgebieden, waarvoor een intentieovereenkomst is gesloten met Synchroon BV.

VKZ is verantwoordelijk voor het projectmanagement van transformatie en vervreemding van de locatie middels het door VKZ ontwikkelde model van Financial Engineering. Met dit model wordt de planontwikkeling actief gemonitord. Dit gebeurt onder andere met gebruik van een model  voor de waardebepaling van de ontwikkeling door middel van een gecombineerde grond- en opstalexploitatie met diverse fase gebonden contracten.