VKZ versterkt gemeente Arnhem in Schuytgraaf

Schuytgraaf Arnhem

Per medio mei is onze collega Michel Rauwers gestart als interim projectleider bij de gemeente Arnhem. Hij stuurt namens de gemeente Arnhem de realisatie van een aantal deelplannen van de nieuwbouwwijk Schuytgraaf  aan. De totale omvang van Schuytgraaf is een ontwikkeling van circa 6.250 woningen.

De gemeente Arnhem besloot 5 jaar geleden om de grondexploitatie van Schuytgraaf van de GEM over te nemen. Daarmee staat zij sinds 2012 nadrukkelijk aan het roer van de ontwikkelopgave in Schuytgraaf. Na de crisis is de bouwproductie in de wijk flink op stoom gekomen. Ook het voorzieningenniveau in de wijk is met de opening van een winkelcentrum in mei 2017 verder verbeterd. Daarmee ontstijgt de wijk steeds meer het karakter van een nieuwbouwwijk en wordt het een volwaardige wijk in Arnhem.