VKZ Seminar – thema ‘Brede Scholen’

VKZ Seminar – thema ‘Brede Scholen’

“Niet het gebouw, maar de samenwerking centraal”

Donderdag 12 maart 2015 organiseerde VKZ haar jaarlijkse seminar met het thema ‘De Brede School; het gedwongen huwelijk?’

Brede Scholen schieten als paddenstoelen uit de grond, fungeren vaak als voortvloeisel van een politiek-bestuurlijke ambitie, maar organisatorische en financiële risico’s liggen hierbij op de loer. Partijen wantrouwen elkaar en voelen zich regelmatig “gevangen” in de ambities van lokale bestuurders
Centrale vraag van het seminar was dan ook: wat maakt de samenwerking tussen Brede School-partners succesvol?

De samenwerking centraal
Vanuit diverse betrokken disciplines en partijen, werd deze vraag uitgediept. Conclusies waren dat het in een vroeg stadium maken van heldere afspraken over een pedagogische visie, functiecombinaties, huurovereenkomsten en (financiële) bijdragen zeer belangrijk zijn voor de participanten. Daarnaast zijn afspraken over de beheerfase en een continue intensieve samenwerking in de exploitatiefase cruciaal voor een succesvolle samenwerking.
De conclusie was dan ook: niet het gebouw, maar een gezamenlijke visie en goede samenwerking tijdens de exploitatiefase bepaalt het succes!

Het gebouw niet als voorwaarde, maar als meerwaarde
“Doet een gebouw er dan helemaal niet toe?” was de belangrijke vervolgvraag.
Uit de verschillende behandelde praktijkvoorbeelden (o.a. Het Lichtruim in De Bilt en Brede School West in Leiderdorp) bleek dit een stelling die te kort door de bocht gaat. Daar waar partijen in een beginstadium van het proces werden ‘gedwongen’ tot samenwerking, bleek het gebouw in de praktijk als katalysator te fungeren voor samenwerking. Het delen van ruimten bleek een belangrijk item, maar ook bleek dat partners – vanuit een mate van ‘noodzaak tot samenwerking’ – meer toenadering tot elkaar zochten en ook inhoudelijke samenwerking bewerkstelligden.
Dat het gebouw niet voorwaardelijk is voor een succesvolle samenwerking, maar wel in belangrijke mate kan bijdragen in het succes was een tweede conclusie van de middag.

Succesfactoren
Dagvoorzitter Rogier Brieko van VKZ besloot de middag met het benadrukken van de drie succesfactoren, die tijdens het seminar als voorwaardelijk voor een succesvolle samenwerking werden benoemd:
• Beschouw elkaar als gelijkwaardige partner in het proces.
• Maak in een vroeg stadium heldere afspraken over (samenwerking in) de beheer- en exploitatiefase.
• Creëer organisatorische en (ruimtelijk) functionele meerwaarde door elkaars nabijheid.