VKZ projectleider uniek natuur- en recreatie- en woongebied in Arnhem

Meer natuur, meer recreatie en het aanpakken van de verslonzing, dát zijn de uitgangspunten van de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Het is de ambitie om voor Arnhem een natuur-, recreatie- en woongebied te realiseren dat in Nederland zijn weerga niet kent. Stadsblokken-Meinerswijk biedt enorme kansen voor de stad Arnhem. De Arnhemmer komt momenteel zelden met dit gebied in aanraking, omdat het moeilijk toegankelijk is, ruig en op sommige plekken vervuild of verslonsd. De ontwikkelaar KWP werkt momenteel plannen uit om het gebied toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Dit doet KWP door de zwakke plekken in het gebied op te knappen en 142 hectare (ruim 193 voetbalvelden) aan natuur- en recreatiegebied aan de gemeente over te dragen. Zo ontstaat een enorm aaneengesloten uiterwaardenpark – het grootste van Europa – dat straks een natuurlijke verbinding tussen Arnhem-Noord en -Zuid vormt. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: zo wordt voorkomen dat Arnhemmers voor de kosten opdraaien. Ruim 99 procent wordt beschikbaar voor natuur, recreatie en cultuur op een schaal die nu nog nergens mogelijk is binnen de Arnhemse stadsgrenzen. Sinds april geeft Paul van der Veen vanuit VKZ als interim projectmanager leiding aan dit project namens de gemeente Arnhem.