Speelterrein bij Onderwijscentrum Texel!

In opdracht van de gemeente Texel begeleidt VKZ nu ook de ontwikkeling en aanleg van het speelterrein bij het Onderwijscentrum Texel (OCT). Door betrokken te zijn bij zowel de ontwikkeling en realisatie van het onderwijscentrum én haar speelterrein draagt VKZ bij aan een leer- en speelrijke omgeving voor de kinderen op Texel.

VKZ is van start gegaan door het gesprek aan te gaan met  alle betrokkenen. Door het gebruik van input van de diverse schooldirecties, leerkrachten, bestuurders van het OCT én de gemeente is een breed gedragen ambitie vastgesteld met betrekking tot het doel en de inrichting van het speelterrein. Enerzijds wordt het speelterrein een verlengstuk van het OCT, waarin kinderen worden uitgedaagd, waarin de buitenruimte ontmoeting faciliteert en zo eigenlijk fungeert als een ‘derde pedagoog’. Anderzijds is er ruimte tot spel, schemert de identiteit van Texel door in de inrichting en biedt het overwegend groene speelterrein alle mogelijkheid tot speelplezier, ook ná schooltijd. Het speelterrein is na schooltijd openbaar toegankelijk en dus ook na schooltijd te gebruiken door kinderen. 

De komende tijd gaat VKZ aan de slag met het selecteren van een ontwerpbureau en wordt de ambitie in nauw overleg met de betrokkenen vertaald naar een Plan van Eisen. Het doel is om bij de oplevering van het OCT ook het speelterrein gereed te hebben.