VKZ is partner van het Dutch Green Building Council (DGBC).

Advies- en projectmanagementbureau VKZ is officieel partner van het Dutch Green Building Council (DGBC). VKZ is dé deskundige en pragmatische partner op het gebied van complexe én duurzame gebieds- en vastgoedontwikkelingen.

VKZ stimuleert non-profit en profit opdrachtgevers bij het zoeken naar innovatieve, aansprekende en concrete oplossingen en vervult daarbij een begeleidende, adviserende en onafhankelijke rol op het gebied van proces- en projectmanagement, ontwikkelingsmanagement en strategisch (financieel) huisvestingsadvies.

De combinatie van managementvaardigheden én financiële vastgoedadvisering gekoppeld aan het pragmatisch, gedreven en betrokken handelen zorgt voor het onderscheidende vermogen van VKZ. 

VKZ heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op projecten waar duurzaamheid een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

VKZ begeleidt onder andere onderwijs- en zorginstellingen, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en beleggers bij het formuleren, ontwikkelen en  realiseren van hun duurzaamheidsambities. Duurzaamheidsambities worden vertaald in concrete haalbare businesscases en uitvoerings- en exploitatieplannen. Waar de bekostiging van verduurzaming als struikelblok wordt gezien, maakt VKZ zichtbaar wat wél kan.

Het team achter VKZ Duurzaamheid is bekend met de laatste trends en ontwikkelingen en ziet kansen voor duurzame oplossingen binnen haar projecten.

De doelstellingen die DGBC zich heeft gesteld reflecteren die van VKZ. Op een verantwoordelijke wijze een concrete en ambitieuze bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Prettig wonen, werken, recreëren en leren in een duurzaam gebouwde omgeving: daar doen we het voor!

Als adviseur stimuleert en inspireert VKZ haar opdrachtgevers bij het zoeken naar innovatieve, aansprekende en concrete duurzame oplossingen. Als participant van de DGBC verwachten wij dat de onderlinge kennisdeling en beschikbare innovatieve tools een extra bijdrage en stimulans zijn bij het creëren van deze duurzame projecten.

De combinatie van 23 jaar brede praktijkervaring, van initiatief tot en met exploitatie van vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten, én de samenwerking daarbinnen met een groot netwerk van partijen, zorgt voor een grote kennisbank die VKZ graag deelt met haar opdrachtgevers. Door haar kennis van de branche heeft VKZ een actief netwerk opgebouwd bestaande uit architecten, bouwbedrijven, adviesbureaus, leveranciers, kennisinstellingen en financiële dienstverleners.

VKZ kijkt met veel vertrouwen er naar uit om met bovenstaande partijen en toekomstige opdrachtgevers duurzaamheid in de bebouwde omgeving van Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Link naar nieuwsbericht van Dutch Green Building Council (DGBC)