VKZ bezoekt haar project De Werkplaats Kindergemeenschap

Regelmatig bezoeken we als bureau best practices. Om bij te praten, ervaringen uit te wisselen en natuurlijk voor de gezelligheid. Zo hebben we op 17 maart 2016 de Stichting Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven bezocht. Een bijzondere school op een bijzondere plek voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, opgericht door een belangrijke onderwijsvernieuwer Kees Boeke.

In de periode van 2011 t/m 2014 heeft VKZ hier de nieuwbouw en renovatie begeleid van de midden en bovenbouw van de stichting. Een enorm uitdagende opgave voor ons bureau, omdat het specifieke onderwijssysteem van de Werkplaats vertaald moest worden in een gebouw dat de organisatie, de leerlingen en de medewerkers past als een handschoen en daarmee een optimale vertaling was en is van de onderwijsvisie.
Het oude bestaande gebouw, dat is gesloopt, was een klassiek onderwijsgebouw met klaslokalen en een middengang; de nieuwbouw is één grote, “lokaal loze” ruimte waarin bovenbouw is gehuisvest. Een enorme transitie dus, zowel qua gebouw als qua organisatie. In 2014 werd het gebouw opgeleverd en is het in gebruik genomen. Tijdens de rondleiding heeft technisch directeur en opdrachtgever Jos Heuer een inspirerend verhaal verteld over de historie van het ontstaan van de Kees Boekeschool. Hij gaf aan dat de nieuwbouw een enorme boost heeft gegeven aan de organisatie en haar medewerkers. Nog meer dan anders moet worden samengewerkt. Voor de leerlingen, de werkers, is een leeromgeving ontstaan die inspireert en ruimte geeft aan de ontwikkeling van de talenten van het individu, zodat een ieder kan worden “wie hij is”.
Ook de betrokken projectmanagers Anke van de Wiel en Rogier van Keulen hebben het proces en de werkwijze toegelicht en hebben ons als team rondgeleid.

Het was mooi om het gebouw te ervaren met haar inpassing in de groene, weidse omgeving. Een aanrader voor iedereen die een inspirerende onderwijsomgeving wil ervaren.