Woningbouwontwikkeling Haarzuilens

Natuurmonumenten heeft de gronden op drie bouwlocaties in Haarzuilens in eigendom. Natuurmonumenten wil op deze drie locaties in Haarzuilens woningbouw laten ontwikkelen. Via deze Uitvraag wenst Natuurmonumenten een geschikte partij te selecteren die de drie bouwlocaties succesvol voor eigen rekening en risico kan ontwikkelen.

Het betreft een uitvraag waar een geselecteerd aantal partijen voor is uitgenodigd. Na het invoeren van het wachtwoord, dat geselecteerde Inschrijvers hebben ontvangen, zijn de documenten te downloaden.

VKZ BV begeleidt, als adviseur van Natuurmonumenten, de uitvraag van de woningbouwontwikkeling namens Natuurmonumenten.