Werkzaamheden voor transportinstallaties – Galaxy Tower in Utrecht

De Lelie Vastgoed B.V. is voornemens een luxe vier sterren hotel met daarboven woningen te ontwikkelen aan de zuidwest hoek van het nieuwe Jaarbeursplein in Utrecht. Het programma bestaat uit een hotel met 250 hotelkamers, een restaurant, een bar, een fitness en wellness ruimte inclusief zwembad. Daarboven worden 317 hoogwaardige appartementen met een gebruikersoppervlakte variërend tussen 50 – 80 m² gerealiseerd. Ten behoeve van de appartementen worden in de kelder circa 150 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het project meet daarmee ruim 53.000 m² en heeft een hoogte van circa 90 meter. VKZ BV begeleidt als gedelegeerd opdrachtgever de ontwikkeling namens de Opdrachtgever.

De procedure voor de realisatie van de transportinstallaties is een onderhandse aanbesteding, waarbij de Opdrachtgever meerdere Inschrijvers heeft uitgenodigd een Prijsaanbieding te doen. Slechts Inschrijvers die de Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot het doen van een Inschrijving kunnen aan deze onderhandse aanbesteding deelnemen. De Inschrijvers kunnen door middel van een verkregen wachtwoord toegang verkrijgen tot nadere informatie over de aanbesteding van de  werkzaamheden voor transportinstallaties van deze ontwikkeling.

Na het invoeren van het wachtwoord, die geselecteerde partijen hebben ontvangen, zijn de documenten te downloaden.