Nieuwbouw en renovatie gymzalen Christelijk Lyceum Zeist

Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) heeft momenteel twee gymzalen (totaal 540 m2) die met elkaar zijn verbonden door scheiding van een flexibele scheidingswand. De huidige gymzalen hebben in totaal vier kleedkamers met douchegelegenheid.

CLZ is voornemens een nieuwe (derde) gymzaal met berging te realiseren grenzend aan de bestaande gymzalen en wordt ingericht als spelzaal.

Naast de nieuwbouw van de derde gymzaal is de wens de twee bestaande gymzalen ingrijpend te renoveren. De renovatie omvat onder meer het vervangen van de vloeren en verlichting, alsmede renovatie van de bestaande kleedvoorzieningen en verkeersruimten op dusdanige wijze dat deze faciliterend kunnen zijn voor drie gymzalen.

De nieuw te bouwen gymzaal wordt achter de bestaande bebouwing gepositioneerd en wordt verbonden met de bestaande bebouwing. Beide opgaven (nieuwbouw en renovatie) zijn zowel functioneel als organisatorisch onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden dan ook integraal uitgevoerd.

De aanbesteding betreft een meervoudig onderhandse uitvraagprocedure waarbij de opdrachtgever meerdere inschrijvers heeft uitgenodigd een prijsaanbieding te doen. Slechts inschrijvers die de opdrachtgever heeft uitgenodigd tot het doen van een inschrijving kunnen aan deze uitvraagprocedure deelnemen. De inschrijvers kunnen door middel van een verkregen wachtwoord toegang verkrijgen tot nadere informatie over de uitvraag van deze ontwikkeling.

Na het invoeren van het wachtwoord, dat geselecteerde partijen hebben ontvangen, zijn de documenten te downloaden.