Risicomanagement bij gebiedsontwikkeling

VKZ interviewde diverse gemeenten in Nederland met als doel inzicht te krijgen of de crisis effect heeft gehad op de uitvoering van risicomanagement door gemeenten.

“Faciliterend waar dat kan, actief waar dat moet” is het nieuwe paradigma voor risicomanagement binnen gemeenteland. Deze terugtrekkende beweging van de overheid is een rigoureuze vorm van risicomanagement.

Conclusie van het onderzoek is dat de wijze waarop risicomanagement in projecten wordt toegepast is zeer verschillend per gemeente. Zowel de methodiek, de betrokken partijen als het schaalniveau kunnen verschillen. Goed risicomanagement kan op verschillende manieren worden toegepast. De methode is van ondergeschikt belang. Het is van belang dat partijen een vorm van risicomanagement kiezen dat inzicht, bewustwording, draagvlak en (financiële en projectmatige) beheersing van de risico’s creëert.

Onze bevindingen en uitkomsten zijn in bijgaand artikel verwoord en weergegeven.