Realisatieovereenkomst met Giesbers Rotterdam ondertekend

Woensdag 6 december 2016 ondertekenden Peter Manders, directeur-bestuurder woonvereniging Patrimonium Barendrecht, en Willem van Zanten, directeur van Giesbers Rotterdam, de realisatieovereenkomst voor de bouw van 40 levensloopbestendige appartementen in het centrum van Barendrecht.

De nieuwe sociale huurappartementen komen op de locatie van het voormalige postkantoor aan de Binnenlandse Baan en de oude brandweerkazerne aan de Maasstraat. Op dit moment werken we samen met Giesbers de details van het plan uit, zodat de aannemer een omgevingsvergunning voor de bouw kan aanvragen. VKZ was verantwoordelijk, namens Patrimonium, voor de begeleiding van de Design & Buildaanbesteding.