Financiële advisering verkoop Julianaziekenhuis – Apeldoorn

Door de concentratie van de activiteiten van Gelre ziekenhuizen op de Lucaslocatie werd haar pand op de Julianalocatie overbodig. Gelre ziekenhuizen wilde daarom de locatie afstoten. Zij had op dat moment al een intensief traject met de gemeente Apeldoorn doorlopen om een Masterplan voor herontwikkeling van de locatie op te stellen. Uiteindelijk konden de gemeente Apeldoorn en Gelre ziekenhuizen hierover niet tot overeenstemming komen. Daarom is aan VKZ gevraagd de verkoop van de locatie te realiseren tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, met als doelstelling (een deel van) de boekwaarde te kunnen compenseren. Het College sanering zorginstellingen was daarbij tevens partij om zorg te dragen voor een transparant verkoopproces en marktconforme opbrengst.

Op basis van een analyse van de situatie heeft VKZ diverse scenario’s opgesteld om aan de doelstelling van Gelre ziekenhuizen te voldoen. Daarbij is de grondwaarde van de locatie bepaald op basis van herontwikkeling met diverse programmatische invullingen, alsmede gebaseerd op diverse hergebruiksvarianten. Uiteindelijk is gekozen voor een scenario waarbij de gehele locatie, inclusief opstallen (waaronder een drietal woningen), in de, op dat moment, bestaande staat en geldende bestemming op de markt te brengen. Daartoe heeft VKZ een uitputtend (digitaal) biedboek opgesteld op basis waarvan geïnteresseerde partijen een bieding konden uitbrengen op de locatie. De locatie is verkocht aan de hoogste bieder. Het bod was zodanig dat aan de doelstellingen van de opdrachtgever is voldaan.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Mediation en coaching
Afbeelding bij Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Afbeelding bij MKC De Wijde Wereld – Haarlem
MKC De Wijde Wereld – Haarlem