Advisering verkoop Ziekenhuis – Utrecht

Het Sint Antonius Ziekenhuis gaat haar twee vestigingen in Utrecht, in Overvecht en in Oudenrijn, verlaten en betrekt de nieuwbouw in Leidsche Rijn. Genoemde locaties in Overvecht en Oudenrijn zullen hierdoor leeg komen te staan en overbodig worden. Doelstelling van Sint Antonius Ziekenhuis is deze locaties tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te verkopen. De verkoop vindt plaats in nauw overleg met de Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen. VKZ is door Sint Antonius gevraagd deze verkoop voor te bereiden.

VKZ heeft Sint Antonius Ziekenhuis vertegenwoordigd in de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten voor het verkopen van de locaties. De VKZ-adviseur heeft hiervoor afstemming gehad met de gemeente, onderhandelingen gevoerd met eigenaren van direct aangrenzende percelen, documenten verzameld en opgesteld, berekeningen gemaakt en een strategie voor verkoop bedacht. Door een heldere en gestructureerde aanpak is VKZ erin geslaagd om binnen een kort tijdsbestek de kaders voor de aanbesteding van de beide locaties, inclusief opstallen, helder te maken. DTZ Zadelhoff is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke verkoop.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Afbeelding bij Projectmanagement Binnenduin –  Beverwijk
Projectmanagement Binnenduin – Beverwijk
Click to access the login or register cheese