Advisering verkoop Ziekenhuis – Utrecht

Het Sint Antonius Ziekenhuis gaat haar twee vestigingen in Utrecht, in Overvecht en in Oudenrijn, verlaten en betrekt de nieuwbouw in Leidsche Rijn. Genoemde locaties in Overvecht en Oudenrijn zullen hierdoor leeg komen te staan en overbodig worden. Doelstelling van Sint Antonius Ziekenhuis is deze locaties tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te verkopen. De verkoop vindt plaats in nauw overleg met de Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen. VKZ is door Sint Antonius gevraagd deze verkoop voor te bereiden.

VKZ heeft Sint Antonius Ziekenhuis vertegenwoordigd in de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten voor het verkopen van de locaties. De VKZ-adviseur heeft hiervoor afstemming gehad met de gemeente, onderhandelingen gevoerd met eigenaren van direct aangrenzende percelen, documenten verzameld en opgesteld, berekeningen gemaakt en een strategie voor verkoop bedacht. Door een heldere en gestructureerde aanpak is VKZ erin geslaagd om binnen een kort tijdsbestek de kaders voor de aanbesteding van de beide locaties, inclusief opstallen, helder te maken. DTZ Zadelhoff is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke verkoop.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist