Samenwerken op gebied van wonen en zorg

Zorggroep Zuid Gelderland (ZZG) onderzoekt een samenwerking met een corporatie op het gebied van het ontwikkelen, realiseren en beheren van vastgoed in combinatie met het verlenen van zorgservice en -dienstverlening (woonservice zones) in de regio Arnhem en Nijmegen. Hierdoor kan de strategische positie in het domein van wonen en zorg voor beide organisaties versterkt worden. VKZ is gevraagd financieel advies te leveren inzake de samenwerkingsvormen en hiervoor een rekenmodel te ontwikkelen. Doel hierbij was inzicht te krijgen in onder andere de waarde, het rendement en de kasstromen.

Er is gestart met het vormgeven van de contouren van de samenwerking. Kortom, welke doelstellingen, taken en rollen hebben partijen en met welke financiële parameters dient rekening te worden gehouden. Op basis hiervan heeft VKZ een maatwerk rekenmodel ontwikkeld waarin de specifieke eisen en wensen van de opdrachtgever zijn verwerkt. Met het model kunnen verschillende locaties en programma’s worden doorgerekend en kunnen financiële en programmatische afwegingen worden gemaakt.

Zorg en vastgoed zijn twee verschillende werelden die ‘elkaars taal’ proberen te begrijpen. Belangrijke meerwaarde van VKZ is dat zij als intermediair partijen samenbrengt. Daarbij is VKZ vertrouwd met financiën bij zorg-, gebieds- en vastgoedontwikkeling. VKZ hecht grote waarde aan het op transparante wijze ordenen, structureren en presenteren van de verschillende financiële componenten bij gebiedsontwikkeling en (financiële) samenwerking tussen partijen. Als gevolg hiervan weten partijen waar zij inhoudelijk over beslissen en worden bewust keuzen gemaakt.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist