Projectmanagement School – Zandvoort

Na de vaststelling door de gemeenteraad van een Stedenbouwkundig Masterplan/Beeldkwaliteitsplan voor het Louis Davids Carré in het centrum van Zandvoort is VKZ door de gemeente Zandvoort gevraagd de ontwikkeling en realisatie van Brede School De Blauwe Tram te begeleiden in samenwerking met de gemeentelijke diensten. Op basis van een Design & Build proces (D&B) is op enthousiaste wijze uitvoering gegeven aan de ontwikkeling en realisatie van de Brede School De Blauwe Tram, gelegen boven een nieuw gebouwde parkeergarage en met 48 bovenliggende huurwoningen.

De kern van de realisatiestrategie werd gevormd door een D&B-aanbesteding. Onder leiding van VKZ, in samenwerking met andere adviseurs, zijn de vraagspecificatie (Programma’s van Eisen) en de aanbestedingsrichtlijnen opgesteld en is het aanbestedingsproces op proactieve en strakke wijze geleid. VKZ heeft na selectie van de ontwikkelaar, in samenwerking met de gemeentelijk projectleider leiding gegeven aan de interne gemeentelijke organisatie, alsmede aan de afstemming met alle externe partijen waaronder de betrokken woningcorporatie, gebruikers waaronder de twee scholen, een kinderdagverblijf, de bibliotheek, sportverenigingen en het Gemeenschapshuis. Daarnaast is VKZ namens de gemeente verantwoordelijk geweest voor het bouwmanagement (opdrachtgever-rol) tijdens het ontwerp en uitvoeringstraject. De vastgoedmanager van VKZ heeft deze kar, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentelijke diensten, getrokken.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist