Ontwikkeling Brede School Theophile de Bock – Amsterdam

Stadsdeel Oud-Zuid is verantwoordelijk geweest voor de herontwikkeling van de Theophile de Bockstrook in Amsterdam Oud-Zuid. VKZ heeft van het stadsdeel Oud-Zuid de opdracht gekregen om de ontwikkeling van een Brede School in dit gebied te begeleiden, zowel procesmatig als financieel. De Brede School, met een omvang van circa 6.500 m2 bvo, biedt onderdak aan twee basisscholen, een aantal welzijnsfuncties, een buurthuis, een sportzaal, een ouderencentrum en jongerencentrum, een Ouder-Kindcentrum en het sportbuurtwerk.

De door VKZ verrichte managementwerkzaamheden betreffen de begeleiding van het ontwikkelingstraject van het project en zijn opgedeeld geweest in de diverse fasen van het ontwikkeltraject, van ontwerp tot en met realisatie. De door VKZ verrichte financiële werkzaamheden betreffen het opstellen en actualiseren van bouwkostenramingen en stichtingskostenramingen en de budgetbewaking van de totale ontwikkeling. Vanaf de start van het project is de vastgoedmanager de vertegenwoordiger geweest namens de opdrachtgever, heeft de ervaringsdeskundigheid geleverd en heeft het ontwikkelingsproces (ontwerpgroepen) aangestuurd.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Woningbouwopgave voor Stadgenoot – Amsterdam
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
Afbeelding bij Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Herstructurering Franse Gat – Veenvesters
Afbeelding bij Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Projectmanagement Nieuwbouw Koningin Beatrixschool – Utrecht
Click to access the login or register cheese