Grondwaardebepaling – Haarzuilens

Natuurmonumenten is eigenaar van het landgoed Haarzuilens. Door het wegvallen van beheersubsidies voor cultureel erfgoed zijn de kosten voor het onderhoud bij de eigenaar terechtgekomen. Om het beheer van landgoed Haarzuilens op termijn te kunnen financieren heeft Natuurmonumenten onder meer besloten een drietal locaties in Haarzuilens te (laten) herontwikkelen en de betreffende gronden in erfpacht uit te geven.

VKZ heeft voor Natuurmonumenten per locatie een residuele grondwaardebepaling opgesteld. Hiermee heeft Natuurmonumenten een toetsingskader in handen dat bij het vermarkten van de locaties kan worden gebruikt bij het beoordelen (van de (mate van) marktconformiteit) van de aanbiedingen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Nieuwbouw Residence Gooiland
Nieuwbouw Residence Gooiland
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Ontwikkeling multitenant lab/ kantoor gebouw – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Ontwikkeling farma- ceutische faciliteit – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss
Ontwikkeling masterplan Pivot Park – Oss