Project- en financieel management Het Lichtruim – Bilthoven

Het gebied rondom de Melkweg – Planetenbaan in Bilthoven wordt door gemeente De Bilt en Woonstichting SSW (SSW) herontwikkeld. De centrale pijler in deze herontwikkeling is de realisatie van ‘Het Lichtruim’: een Brede School waarin educatie, kunst en cultuur worden gecombineerd. Door drie basisscholen in één Brede School te huisvesten ontstond ruimte voor realisatie van woningen binnen het gebied. Uiteindelijk huisvest Cultureel Educatief Centrum Het Lichtruim ook een bibliotheek, een kinderdagopvang, een BSO, een Centrum voor Jeugd en Gezin en een kunstencentrum, bovendien zijn er circa twintig appartementen gerealiseerd in het gebouw. VKZ is door SSW gevraagd de ontwikkeling en realisatie van Het Lichtruim te begeleiden en aan te sturen, zowel qua management als qua economie.

VKZ heeft op een gestructureerde en daadkrachtige wijze sturing gegeven aan het ontwerp- en realisatieproces van Het Lichtruim. De vastgoedeconoom van VKZ zorgde voor de kostenramingen van het ontwerp, het financieel passend houden van het ontwerp binnen het budget en de budgetbewaking van het gehele project. Daarnaast was VKZ verantwoordelijke voor de totale organisatie van het beheer en onderhoud van Het Lichtruim. VKZ heeft bovendien een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven en stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende gebruikers. Door de expertise van VKZ op het gebied van projectmanagement van Brede Scholen is het gelukt om met een grote diversiteit aan gebruikers, in een helder en open proces binnen een kort tijdsbestek te komen tot een door alle partijen gedragen ontwerp dat binnen de financiële kaders past.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist