Vastgoedportefeuille Centrum Maliebaan – Utrecht

Het Centrum Maliebaan (CMB) is een zorginstelling op het gebied van verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Na een aantal organisatorische vraagstukken te hebben doorlopen is besloten de kracht van het CMB te versterken. In dit licht is er behoefte aan een vernieuwd huisvestingsplan voor de organisatie, op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.

VKZ heeft dit huisvestingsplan voor CMB opgesteld, hierbij zijn de volgende fases doorlopen: formuleren strategische huisvestingsvisie, opstellen huisvestingsplan, inventarisatie en opstellen score cards, vaststellen huisvestingsplan. In onze visie bestaat het huisvestingsplan van een organisatie als CMB enerzijds uit de wensen vanuit de core business (het leveren van zorg) en anderzijds uit de optimale inzet van beschikbare financiële middelen (asset management). De huisvestingsvisie is daarom gebaseerd op een strategische afweging tussen zowel de core business als de beschikbaarheid van financiële middelen. Vanuit de strategische uitgangspunten kunnen vervolgens operationele randvoorwaarden worden opgesteld voor de uitvoering van enerzijds het facilitair management en anderzijds de financiële kaders.

Afbeelding bij Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Vernieuwing werk- en onderwijsomgeving Hogeschool Viaa – Zwolle
Afbeelding bij MKC De Wijde Wereld – Haarlem
MKC De Wijde Wereld – Haarlem
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist
Afbeelding bij IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht
IKC BinnensteBuiten – Buurmalsen-Tricht