Bredeschool-Game

In veel gemeenten zijn partijen bezig met de ontwikkeling van een brede school. Het blijkt in de praktijk lastig om met elkaar op één lijn te komen. De Bredeschool-Game simuleert deze situatie en leert u hoe te handelen!

De Bredeschool-Game is interessant voor iedere partij die in aanraking komt met de ontwikkeling van een brede school. De Brede School Game doorloopt het totale proces van de ontwikkeling van een brede school. Iedere deelnemer kruipt in de huid van een partij die betrokken is bij de ontwikkeling van een brede school, zoals een architect, projectmanager, projectleider, wethouder, schoolbestuurder, leraar, directeur woningcorporatie, bestuurder muziekschool, stedenbouwkundige et cetera. De opdracht is om binnen de gegeven randvoorwaarden een voor alle betrokken partijen acceptabel vlekkenplan voor de nieuw te realiseren brede school te ontwikkelen.

Het leereffect van de Bredeschool-Game is groot. In één dag wordt het gehele proces van de totale ontwikkeling van een brede school doorlopen. De deelnemers gaan met hun “voeten in de klei”. In een ‘snelkookpan’-setting worden partijen bij elkaar gebracht en simuleren de werkelijkheid. Door het creëren van deze context hebben deelnemers aan het einde van de dag inzicht in en ervaring opgedaan met:

  • De verschillende belangen van de diverse actoren.
  • Het proces en de verschillende actoren.
  • Het proces en de structurering ervan.
  • Het belang van communiceren.
  • Het verschil tussen informele en formele belangen.
  • Inhoudelijke aspecten ten aanzien van het ontwikkelen van een brede school.
  • Op een ongedwongen en leuke manier wordt in één dag tijd meer geleerd dan in een reguliere cursus van een aantal dagen.

Bredeschool-Game is een gezamenlijk product van VKZ en Integrex. VKZ heeft met name expertise op het vlak van proces– en projectmanagement van brede scholen, en de bouwkostenramingen van brede scholen. Integrex heeft met name ervaring op het gebied van strategisch financiële advisering bij de ontwikkeling van brede scholen.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Afbeelding bij Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Herontwikkeling Nyma terrein Nijmegen
Afbeelding bij Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Poeldijkstraat (nieuwbouw) van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Lieven fase 6 en 8 van Lieven de Key – Amsterdam
Afbeelding bij Gymzaal CCZ – Zeist
Gymzaal CCZ – Zeist