Agenda Religieus Erfgoed

Binnen dit project, werkt een dertigtal landelijke partners samen die zich actief inzetten voor een goede toekomst van dit cultureel erfgoed. VKZ is hier een vaste partner van en werkt met name mee aan de werkgroep ‘gebruik exploitatie en financiering’. Aanleiding voor deze opgave en het project is het feit dat het voortbestaan van Nederlands religieus erfgoed onder druk staat, onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden. De Agenda bestaat uit de volgende zeven punten welke zijn vertaald in tastbare acties en resultaten:

  1. Kerken en kloosters in voortgaand religieus gebruik.
  2. Gebruik, exploitatie en financiering.
  3.  Bedoelde en onbedoelde uitwerking van wet- en regelgeving.
  4.  Praktische handreikingen, training & scholing.
  5.  Tussentijd en toekomstperspectief.
  6.  Waarde in meervoud.
  7.  Communicatie: Open Kerken en Kloosters.

Het is steeds moeilijker om religieus erfgoed in gebruik te houden of om nieuwe functies te vinden. Financiën zijn nodig om het gebouw in stand te houden. Hiervoor is een gezonde exploitatie essentieel. Vaak is er bovendien een extra investering nodig om een nieuwe exploitatie te kunnen creëren. Dit vereist een nuchtere financiële blik. (Financiële) experts en eigenaren verkennen in deze werkgroep nieuwe exploitatie- en financieringsmogelijkheden, wordt het huidige subsidie- en financieringsinstrumentarium overzichtelijk in kaart gebracht en wordt gekeken naar de bijdrage van nevenfuncties aan de exploitatie. Tevens is er aandacht voor duurzaamheid.

VKZ levert door haar inbreng is de werkgroep; gebruik, exploitatie en financiering een wezenlijke bijdrage aan de toekomst en praktische implementatie van de herbestemming van dit belangrijke stuk cultureel erfgoed.

Diensten

Proces- en projectmanagement
Kostenramingen
Afbeelding bij Multitenant gebouw Racoon en RE600, Pivot Park – Oss
Multitenant gebouw Racoon en RE600, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Ontwikkeling multitenant gebouw Grizzly, Pivot Park – Oss
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Immanuelkerk – Bilthoven
Herontwikkeling van de Immanuelkerk – Bilthoven
Afbeelding bij Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden
Herontwikkeling van de Kaasmarktschool – Leiden