Ontwikkeling woningen Nieuwe Dorp Heijplaat

Maandag 1 juni 2015 is de overeenkomst getekend voor ontwikkeling van het Nieuwe Dorp Heijplaat in Rotterdam. Woonbron, Gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar en bouwer Van Omme & De Groot zijn hierover tot overeenstemming gekomen.

Met het tekenen van de overeenkomst zijn de afspraken voor de ontwikkeling van circa tweehonderd woningen definitief vastgelegd. Als begin juli 2015 de gemeenteraad instemt met de afspraken kan daadwerkelijk gestart worden met de ontwikkeling van de woningen.

VKZ heeft in opdracht van Woonbron en in samenwerking met gemeente Rotterdam de aanbestedingsprocedure opgesteld en uitgevoerd.