Ontwerp onderwijscentrum Texel (OCT) gepresenteerd

Maandag 14 september is het concept-Definitief Ontwerp van het Onderwijscentrum Texel (OCT) gepresenteerd aan de diverse betrokkenen bij dit project. Eerst werd het plan gepresenteerd aan de diverse teams en leden van de Medezeggenschapraden van de scholen en daarna aan de raadsleden van de gemeente Texel en aan de pers. VKZ begeleidt dit project in opdracht van de schoolbesturen, Stichting Kopwerk/Schooltij, Stichting Sarkon en Stichting Samenwerkingsschool Noord Holland. In het Onderwijscentrum worden vijf scholen uit Den Burg gehuisvest. De architect van het gebouw is GeO architecten uit Schagen. Het OCT wordt gebouwd in het gebied Den Burg Zuid en krijgt een directe verbinding met de naastgelegen middelbare school OSG de Hogeberg. Het OCT wordt een duurzaam gebouw, zowel wat betreft het gebruik van de materialen als wat betreft de energie. Het gebouw wordt namelijk energieneutraal en is niet op gas aangesloten.

De komende maanden zal samen met het bouwteam het Definitief Ontwerp worden uitgewerkt en volgens planning start de bouw dan begin volgend jaar. Het beoogd moment voor oplevering is einde 2021.