Nieuwe stap in ontwikkeling Stationsgebied Amsterdam-Noord

Z1 en 1N2

De gemeente Amsterdam is met Blauwhoed en AM tot overeenstemming gekomen over ontwikkeling van de kavels 1N2 en Z1. Het betreft circa 600 woningen, een hotel, studentenhuisvesting en commerciële plinten.

De kavels bevinden zich in het Stationsgebied Noord, dat met 80.000 tot 100.000 transfers per dag één van de belangrijkste OV-knooppunten van de stad wordt zodra de Noord-Zuidlijn opent. Het Stationsgebied ontwikkelt zich in de komende jaren tot een gemengde hoogstedelijke woonwijk. Kavels 1N2 en Z1 vervullen een belangrijke rol in het bereiken van dit klimaat. Realisatie van de kavels start naar verwachting begin 2018. Anke van de Wiel (VKZ) heeft als projectleider grondzaken namens de gemeente Amsterdam de onderhandelingsprocedures met AM en Blauwhoed begeleid.