Modellen gepresenteerd voor herinrichting ijsbaanterrein Den Burg

VKZ heeft namens de gemeente Texel een verkenning uitgevoerd m.b.t. de voormalige ijsbaanlocatie in Den Burg Zuid. Met de inbreng van diverse gebruikers (zowel huidige als toekomstige) zijn enkele ruimtelijke modellen gemaakt voor de mogelijke invulling van deze locatie. Deze modellen zijn op woensdag 6 oktober 2021 gepresenteerd. De wensen en ideeën zijn geanalyseerd en verwerkt tot drie modellen: een evenementenpark, een beweegpark en een natuurpark.

Voor het volledige bericht en (een downloadmogelijkheid van) de modellen verwijs ik naar de website van de gemeente Texel:

Modellen gepresenteerd voor herinrichting ijsbaanterrein Den Burg