Hoogste Punt voor Lieven fase 6 en 8 is bereikt!

Afgelopen woensdag (10 november 2021) is het hoogste punt voor Lieven fase 6 en 8 in Delflandpleinbuurt te Amsterdam bereikt! Een mijlpaal om te vieren.

Lieven is een plek voor ongeveer 1.200 woonstarters van 18 t/m 27 jaar. Het gaat om sociale huurwoningen van met een jongerencontract voor 5 jaar. Het woonproject Lieven bestaat uit acht bouwfasen waarin in totaal 1.200 eenheden voor starters worden gerealiseerd. Naast huurwoningen voor studenten en woonstarters, is ook ruimte voor bedrijven, vrije sector huur en verhuur van parkeerruimte. Een bestaand stedenbouwkundig plan met twee reguliere Amsterdamse bouwblokken, is getransformeerd naar een aantrekkelijke leefomgeving voor jongeren en studenten met een ontwerp dat alleen voorkanten heeft. Bewoners zorgen samen met hun buren, voor hun eigen woonplek en omgeving. Buren leren elkaar kennen en helpen elkaar vooruit in Amsterdam.In samenwerking met WOW Amsterdam zijn veertig woningen in het complex aangewezen voor jonge kunstenaars. In de woningen is slapen en wonen slim gecombineerd. Dankzij 1,5 meter extra hoogte kon boven de badkamers een slaapruimte worden gecreëerd, afgescheiden van het woongedeelte. Het principe van de bouwblokken is dat een aantal afzonderlijke gebouw typologieën zijn ingezet om de massaliteit en anonimiteit, die veel van dit soort complexen kenmerkt, te vermijden. Corridors, galerijen en portieken met en zonder liften en als afsluiting een gebouw met een binnenhof, zijn ingezet om het verschil in woonvormen te benadrukken.

Door de voorgeschreven openingen in de twee bouwblokken tegenover elkaar te leggen is een duidelijke entree naar de binnen gebieden gemaakt. Gecombineerd met twee poorten in de lange zijdes van de blokken geeft dat een campusachtige sfeer. Alle openbare functies zijn gecentreerd rondom het centrale plein. Er is een wasserette, een grand café en een multifunctionele ruimte.

VKZ is namens Woonstichting De Key medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van dit nieuwe complex. VKZ verzorgt samen met De Key het complete project- en kostenmanagement. De verwachting is dat Lieven fase 6 en 8 medio derde kwartaal 2021 worden opgeleverd.