Hoogste punt Poeldijkstraat 16 in Amsterdam

Donderdag 9 juli vond de viering van het hoogste punt van het project Poeldijkstraat 16 in Amsterdam plaats.

In het bijzijn van het ontwerpteam, de aannemer en de opdrachtgever werd het laatste stuk (liftdak) op zijn plek gehesen. Een mooie mijlpaal voor het project Poeldijkstraat 16. De geplande oplevering van het complex, bestaande uit 500 sociale wooneenheden en diverse gemeenschappelijke ruimtes, is medio juni 2021.

VKZ is namens Woonstichting De Key verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe complex. VKZ verzorgt het complete project- en kostenmanagement inclusief de kostenbewaking en de begeleiding van de uitvoering.