Hoe gaat de ijsbaan in Den Burg eruitzien?

Vanaf medio mei voert de gemeente Texel gesprekken met gebruikers en liefhebbers van het ijsbaanterrein.  De gemeente Texel inventariseert de wensen en ideeën voor herinrichting van de locatie. VKZ is door de gemeente Texel aangesteld deze verkenning uit te voeren. 

Het ijsbaanterrein is geschikt voor allerlei mogelijke manieren van gebruik. Te denken valt aan sport, spel, ontspanning, cultuur, parkeren en evenementen. Maar wellicht zijn er ook hele andere mogelijkheden. De skatebaan en de vijver maken ook deel uit van het plangebied.

Met behulp van de inbreng van gebruikers en liefhebbers, worden enkele schetsen gemaakt voor de invulling van het terrein. Deze schetsen worden teruggekoppeld aan degenen die hun ideeën hebben gedeeld en daarna aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad beslist vervolgens of er budget voor verdere uitwerking van de schetsen beschikbaar wordt gesteld.