Herstructurering 2.0 in Vogelwijk Zeist

VKZ is al jaren lang betrokken bij de herstructurering van de Vogelwijk in Zeist. Die herstructurering bestaat uit de sloop van alle portiek-etagewoningen en vervolgens het realiseren van sociale huurwoningen in de eerste fase en van koopwoningen in de daarop volgende fasen (totaal circa tweehonderd woningen).

De stagnatie op de woningmarkt heeft op het planproces een wezenlijke invloed gehad. In 2014 hebben de gemeente Zeist en de woningbouwvereniging de Kombinatie besloten om af te stappen van de oorspronkelijke plannen en de rolverdeling tussen gemeente en de Kombinatie te wijzigen. Als gevolg daarvan is de Kombinatie verantwoordelijk voor zowel de grond- als de vastgoedexploitatie van het nog te ontwikkelen gebied met koopwoningen.
VKZ begeleidt namens de Kombinatie het project en is verantwoordelijk voor het projectmanagement en planeconomie.