GGNet verkoopt gedeelte van haar locatie in Apeldoorn aan COA

GGNet en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben op 7 april 2016 de koopovereenkomst getekend voor de verkoop van een deel van de locatie van GGNet aan de Deventerstraat 459 in Apeldoorn. Het betreft een locatie van circa 10 hectare.

GGNet is eigenaar van de locatie Deventerstraat 459 in Apeldoorn. De totale locatie heeft een omvang van circa 38 hectare. Vanuit het strategisch beleidskader heeft GGNet besloten de locatie in Apeldoorn gefaseerd te verlaten. In 2020 maakt GGNet geen gebruik meer van deze locatie. GGNet heeft als doel de totale locatie te vervreemden. De komende periode wordt door GGNet en de gemeente Apeldoorn, in samenspraak met het COA, gekeken naar de gebiedsvisie voor het overige gedeelte van het terrein (totaal 28 hectare).

VKZ begeleidt in opdracht van GGNet het proces van vervreemding van de totale locatie inclusief het waarderen van de locatie. Voor de verkoop van het deel van de locatie aan COA was VKZ verantwoordelijk voor de marktconsultatie, de onderhandelingen en de contractvorming.