Gedaantewisseling voor Hogeschool Viaa

Het vernieuwde gebouw van Hogeschool Viaa is op woensdag 19 september 2018 officieel geopend. Ooit won het gebouw van Hogeschool Viaa in Zwolle een prijs van ‘de gouden sloophamer’: het lelijkste gebouw van Zwolle. De grauwe betonnen kolos van weleer heeft een complete gedaantewisseling ondergaan. Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het vernieuwen van de onderwijshuisvesting.

Van het oorspronkelijke gebouw is weinig meer te herkennen. De sombere en gesloten gevel heeft plaatsgemaakt voor een transparante gevel met veel glas. Er is een nieuw dak aangebracht en het gebouw is bovendien veel duurzamer geworden. Met de nieuwe gevel, een warmte-koude-opslag en zonnepanelen is Viaa van energielabel G naar energielabel A gegaan.

Door de verplaatsing van de hoofdentree naar de zijde aan de Wethouder Alferinkweg kan Viaa zich duidelijker presenteren als onderdeel van de samenleving.

Nu het project is opgeleverd, wordt al nagedacht over het vervolg. Als de aannemer met de keten weg is, zal het buitenterrein opnieuw worden ingericht. Het ontwerptraject hiervoor is gestart. Ook binnen wordt de inrichting eigentijdser gemaakt door gesloten ruimtes meer met elkaar te verbinden en zo nieuwe ontmoetingsplekken te laten ontstaan. De plannen hiervoor worden nu met de gebruikers ontwikkeld.

Rol VKZ

VKZ is namens opdrachtgever Viaa verantwoordelijk geweest voor het project- en bouwkostenmanagement van de initiatieffase tot en met de oplevering. Voor het ontwerp en de inrichting van het terrein rond het gebouw en de ontwikkeling van het interieur is VKZ eveneens verantwoordelijk voor project- en bouwkostenmanagement.