Gebruikersovereenkomst Halderberge

In het voorjaar van 2015 heeft VKZ in opdracht van de gemeente Halderberge met gemeente en gebruikers een traject doorlopen om te komen tot een gebruikersovereenkomst voor de te realiseren Brede School Oud Gastel.

Uitgangspunt bij het opstellen van de overeenkomst was de samenwerking tussen twee (voorheen drie) basisscholen en een voetbalvereniging in één gebouw. In de gebruikersovereenkomst is vastgelegd hoe de partijen de samenwerking wensen te faciliteren en te ondersteunen met afspraken m.b.t. eigendom, gebruik, beheer, onderhoud en exploitatie. Hierdoor vormt de gebruikersovereenkomst een stabiele basis voor de samenwerking tussen de gebruikers voor nu en in de toekomst. De gebruikersovereenkomst moet nog ondertekend worden.