Evaluatie ontwikkel- en realisatietrajecten

Onlangs heeft VKZ het project ‘de ontwikkeling en realisatie van parkeergarage Het Lichtruim’ in gemeente De Bilt geëvalueerd voor opdrachtgever Woonstichting SSW.

VKZ wordt regelmatig gevraagd om doorlopen ontwikkel- en realisatietrajecten met betrokkenen te evalueren. VKZ heeft hierin de rol van onafhankelijke deskundige en procesregisseur, en is daarnaast inhoudelijk deskundig.

Recent heeft VKZ het project ‘de ontwikkeling en realisatie van parkeergarage Het Lichtruim’ in gemeente De Bilt geëvalueerd voor opdrachtgever Woonstichting SSW. Hiervoor heeft VKZ onder meer plenair overleg gevoerd met de verschillende stakeholders van het ontwikkel- en realisatietraject, en op basis hiervan een evaluatierapportage geschreven.

Centraal bij deze evaluatie stond dat het voor deze opdrachtgever de eerste keer was om via een Enigineer & Build-constructie een project te ontwikkelen. Een dergelijke constructie vraagt nadrukkelijk om een andere houding van opdrachtgever, betrokken adviseur en de aannemer dan bij een traditioneel traject. In deze opgave konden we concluderen dat partijen er goed in zijn geslaagd om deze nieuwe rol in te vullen.