Eindelijk, de plankostenscan is vastgesteld!

Per 1 april 2017 zal de nieuwe en geactualiseerde plankostenscan dan eindelijk van kracht worden. De concept plankostenscan exploitatieplan is alweer 7 jaar oud en wordt in de prakrijk al toegepast alsof hij definitief vastgesteld is.

De plankostenscan dient bij een exploitatieplan als onderlegger voor het bepalen van de maximaal te verhalen plankosten. Overigens geldt de nieuwe regeling niet voor anterieure overeenkomsten. De afgelopen jaren is de plankostenscan hier echter wel voor gebruikt. Daarnaast wordt de plankostenscan veel gebruikt als raming of toetsing van de plankosten voor een bepaalde ontwikkeling.

De vanaf 1 april 2017 geldende plankostenscan is op onderdelen gewijzigd ten opzichte van de concept plankostenscan. De vragenlijst die de basis vormt voor de plankostenberekening is gewijzigd, evenals de onderliggende berekening van de plankosten zelf. De berekening verliest daarmee op enkele punten enige transparantie. Op andere punten biedt de geactualiseerde scan echter meer inzichten in de berekeningswijze. Een opvallende wijziging is bijvoorbeeld het verdwijnen van de plankosten voor uitgifte van gronden, welke een substantiƫle kostenpost konden vormen.

VKZ heeft in haar dagelijkse praktijk een ruime expertise op het gebied van exploitatieplannen en de benodigde plankosten. Zowel via de plankostenscan, op basis van eigen norm- en kengetallen als op basis van gedetailleerde ramingen voor de benodigde inzet van bijvoorbeeld management, onderzoeken en civieltechnisch toezicht.

De vernieuwde plankostenscan is via deze link van de rijksoverheid te bereiken. Voor vragen over de scan of de toepassing ervan, kunt u contact opnemen +31 30 251 74 76.