Concept 1828: betaalbare huurwoningen voor jongeren in de Randstad

Samen met Wibaut en AIVM werkt VKZ aan diverse projecten met betrekking tot betaalbare huurwoningen voor jongeren en starters. In Nederland is de vraag naar betaalbare woonruimten voor kleine huishoudens groot. De afgelopen 30 jaar is er een enorm tekort ontstaan aan goedkopere woonruimte voor één- en tweepersoonshuishoudens. Naar verwachting neemt het huidige aantal huishoudens toe van 7,7 miljoen naar 8,6 miljoen in 2060, waarbij vooral de eenpersoonshuishoudens zorgen voor deze groei.

Op dit moment wordt door de ontwikkelaar op een aantal locaties, waaronder Overveen en Haarlem, reeds gewerkt aan een concreet project.

Het concept biedt een unieke functionele mix door gedeelde voorzieningen. ‘Bezit’ wordt vervangen door ‘gebruik’. De studio’s zelf zijn met oppervlakten van 25 en 50 m2 bescheiden. Samen met de collectieve voorzieningen leidt dit tot een aantrekkelijke woonomgeving. De naam 1828 van het concept verwijst naar de leeftijdscategorie waar ontwikkelaars Wibaut en AIVM op richten: jongeren van 18 tot 28 jaar.

VKZ werkte aan de ontwikkeling van het product en haar business case en de diverse concrete projecten die worden opgepakt. Een samenwerking met een partner die het verschil maakt.