Brede School Zoeterwoude-Dorp; ontwikkeling en realisatie

BILTHOVEN – 17 november 2014 – VKZ BV, financiële vastgoed- en gebiedsmanagers, heeft opdracht van de gemeente Zoeterwoude en Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) gekregen voor het bouwprocesmanagement van de nieuw te ontwikkeling Brede School in de gemeente Zoeterwoude.

Drie basisscholen, de Westwoudschool en de Klaverweide van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) en de Corbuloschool van SOPORA, en Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) gaan in gezamenlijkheid nieuwe huisvesting realiseren in de wijk Bloemenweide in Zoeterwoude-Dorp.

In dit nieuwe te ontwikkelen en te realiseren gebouw staat het kind (vanaf 3 maanden tot 12 jaar) centraal. De gemeente Zoeterwoude is ook in gesprek met de bibliotheek om deze aan het programma van de nieuwe Brede School toe te voegen. Deze functie past uitstekend binnen de visie van de opzet van de nieuwe school.

Op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de inhuur van een bouwprocesmanager hebben drie bureaus zich gepresenteerd aan een beoordelingscommissie. Op basis van deze selectie is VKZ BV gekozen als bouwprocesmanager voor de ontwikkeling en realisatie van de Brede School in Zoeterwoude.