Bouw Brede School Zoeterwoude-Dorp stap dichterbij

Op woensdag 5 april hebben de gemeente Zoeterwoude en Bouwonderneming Stout de aannemingsovereenkomst Brede School Zoeterwoude-Dorp getekend.

Het project Brede School Zoeterwoude-Dorp maakt onderdeel uit van het project Bloemenweide Noord. De Brede School wordt gebouwd op de locatie van de huidige Emmaushof in Zoeterwoude-Dorp. In de Brede School worden de drie basisscholen De Westwoud, Klaverweide en OBS Corbulo, de voorzieningen van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), de bibliotheek Rijn en Venen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gehuisvest. De drie basisscholen zullen fuseren tot één school. In de Brede School zal de samenwerking tussen school, kinderopvang, bibliotheek en CJG intensiveren.

Bouwonderneming Stout is door de gemeente Zoeterwoude door middel van een aanbestedingstraject geselecteerd. Na een lange voorbereidingstijd kan nu, geheel volgens planning, gestart worden met de daadwerkelijke bouw van de Brede School Zoeterwoude-Dorp.

Als eerste begint Stout met de sloop van de 24 oude woningen van stichting WIJdezorg aan de Emmaushof, direct daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt en wordt begonnen met de bouw van de Brede School. De eerste paal zal voor de zomervakantie van dit jaar geslagen worden. Het gebouw wordt een jaar later opgeleverd, zodat de school haar deuren kan openen aan het begin van het schooljaar 2018 – 2019.

Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam, is actief op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Onlangs hebben zij ook de nieuwbouw van zorgcentrum Emmaus aan de Bennebroekweg in Zoeterwoude-Dorp aan Stichting WIJdezorg opgeleverd. DP6 Architectuurstudio uit Delft is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Brede School.

VKZ is sinds 2014 betrokken in de rol van bouwprocesmanager van de nieuw te ontwikkelen Brede School in de gemeente Zoeterwoude.