Aannemingsovereenkomst nieuwbouw OBS Kameleon getekend

Op dinsdag 24 mei jl. is de aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever WereldKidz en aannemer Burgland Bouw op het bestuurskantoor van WereldKidz in Zeist getekend. Zowel het bestuur als de schoolleiding van WereldKidz Kameleon als Burgland Bouw hebben zich op dit moment verheugd; een mijlpaal in een proces dat een lange geschiedenis kent. Met een brede glimlach en een ferme handdruk is de aannemingsovereenkomst dan ook getekend.
Omdat de gemeente inmiddels de omgevingsvergunning heeft verleend, het bestaande schoolgebouw is gesloopt en het terrein in april bouwrijp is opgeleverd staat er niets meer in de weg om met de bouw te starten.

De aannemer is direct aan de slag gegaan om een aantal voorbereidingen te treffen en op donderdag 23 juni om 19.30 uur vindt een informatieavond plaats voor omwonenden en ouders van de leerlingen over de uitvoeringswerkzaamheden van de nieuwbouw van OBS Kameleon.

Volgens planning zal de bouw ongeveer een jaar in beslag nemen, waarna WereldKidz Kameleon met trots onderwijs kan gaan geven in haar nieuwe gebouw.

ondertekening2


VKZ is huisvestingsadviseur van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (WereldKidz)