Saskia Knoop benoemd tot lid van RICS Nederland

BILTHOVEN, 2 december 2014 – Saskia Knoop, directeur VKZ BV, financiële vastgoed- en gebiedsmanagers, is per 2 december 2014 benoemd tot Qualified Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

RICS is een internationale belangenorganisatie opgericht in 1868 en vertegenwoordigt professionals die werkzaam zijn op het gebied van vastgoed, grond en bouw.

De leden van RICS voldoen aan de hoogste eisen van professionaliteit, vakbekwaamheid en integriteit. Daarnaast staat het RICS-label garant voor een continue evaluatie en verbetering van hun adviespraktijk.

Wereldwijd heeft RICS circa 120.000 leden in 146 landen. In Nederland heeft RICS inmiddels 671 leden.