Maurice van Rooden – VKZ Associé

Maurice is een VKZ Associé. Hij is afgestudeerd econoom met als specialisatie geografie aan de Universiteit Utrecht. Maurice heeft brede ervaring als projectmanager, adviseur en econoom bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Zijn achtergrond als econoom in combinatie met zijn generalistische aanpak stelt hem in staat om projecten op een goede manier aan te sturen. Maurice is geboeid door de ruimtelijke omgeving, waarbij veelal financiën een belangrijke randvoorwaarde zijn voor een succesvol project.

Hij is in staat om vanuit de inhoud te adviseren op financieel-economisch gebied bij ruimtelijke ontwikkelingen, grond- en vastgoedexploitaties te toetsen op haalbaarheid en te sturen op risico’s. Zijn betrokkenheid is kenmerkend voor zijn werkwijze en gedrag. Hierbij is hij zich bewust van zijn omgeving en bestuurlijk-politiek gevoelige trajecten.