Wonen, leven en werken in de participatie samenleving

Op dit moment wordt door Nick onderzoek gedaan naar de mogelijk- en onmogelijkheden van gecombineerd wonen voor ouderen en jongeren in de huidige woningmarkt. Hij studeert sociologie aan de Universiteit van Utrecht. VKZ wil met zijn onderzoek anticiperen op de veranderingen in de maatschappij en wetgeving. Een voorbeeld hiervan is het door VKZ ontwikkelde concept van de City Campus (CC) waarin ouderen en jongeren samenleven op een campus. CC richt zich op de ontwikkeling van de woon- en leefomgeving van compacte woningen voor zowel jongeren als ouderen. Een combinatie die daarmee antwoord geeft aan de ontwikkeling van de huidige samenleving. CC zijn woonprojecten die op meerdere vlakken duurzaam zijn. Naast een bedrijfsmatig gezonde opzet gaat het met name om de toegevoegde waarde van de ontwikkeling van een leefomgeving waar de bewoners door eigen inbreng en begeleiding kunnen “worden” en (voor ouderen) blijven “wie zij zijn”. Het kunnen vormgeven van een (nog) unieke samenwerking tussen de jongeren en ouderen draagt hieraan bij. Jongeren worden uitgedaagd om tegen compensatie diensten te leveren voor de ouderen en vice versa. De samenwerking van CC met bedrijven en welzijn- en opleidingsorganisaties versterkt het model en stelt de bewoners in staat deze ook waar te maken. Er bestaat in de huidige samenleving en markt, een enorme vraag naar degelijke ontwikkelingen. De afgelopen 30 jaar is er in de Nederlandse steden een enorm tekort opgebouwd aan woonruimte voor kleine huishoudens van alleenstaanden en samenwonenden (jong en oud). De voorziene demografische ontwikkeling versterkt dit beeld alleen maar. Alleen op de vraag naar studentenwoningen is en wordt ingespeeld, maar ook daarin blijft een tekort. Het collectieve leven op de Campus zal door de CC organisatie worden gefaciliteerd en gestimuleerd.
Nick zal vanuit beleid, sociale processen en de praktijk ervaringen van ketenpartners / projecten kijken. Hij heeft reeds ervaring met het doen van onderzoek.