VKZ volop aan het werk op Texel

De Skool.

In het voorjaar van 2022 verhuizen de basisscholen Jac. P. Thijsseschool, de Jozefschool, Stella Maris, de Kompas en de Fontein naar een gloednieuw gebouw aan de Emmalaan in Den Burg. Deze scholen hebben nu nog ieder een eigen locatie in het dorp Den Burg maar gaan intensief samenwerken in het nieuwe onderwijscentrum: de Skool.

De Skool krijgt ook een directe verbinding met de naastgelegen middelbare school, de Openbare Scholen Gemeenschap.

VKZ is vanaf dag 1 bij dit aansprekende project betrokken als ontwikkelings- en projectmanager en organiseerde op 3 september een feestelijke bijeenkomst voor alle betrokken partijen op de bouwplaats van de Skool. Vanwege de Coronamaatregelen was het niet mogelijk om al ter gelegenheid van het ondertekenen van de overeenkomst met de aannemer, het slaan van de eerste paal of het bereiken van het hoogste punt van de bouw een feestelijke bijeenkomst te houden.

Het gebouw is ontworpen door  GenO Architecten en wordt gebouwd door bouwgroep Dijkstra Draisma, in opdracht van de 3 betrokken schoolbesturen.

Buitenruimte de Skool

VKZ is ook de projectleider voor de inrichting van het 4.500 vierkante meter natuurschoolplein. Het ontwerp van het plein is in nauwe samenwerking met de schooldirecties en teams tot stand gekomen. Eerder hebben leerlingen tekeningen mogen maken waarin zij hun eigen ideeën kwijt konden. Op basis van al deze informatie  heeft Speelnatuur dat voor deze opdracht is geselecteerd een ontwerp gemaakt.

IJsbaan in Den Burg

VKZ is verder door de gemeente Texel aangesteld om een verkenning uit te voeren m.b.t. de ijsbaanlocatie in Den Burg tegenover de Skool. Met de inbreng van diverse gebruikers (zowel huidige als toekomstige) zijn enkele ruimtelijke modellen gemaakt voor de invulling van deze locatie. Deze modellen worden nog  teruggekoppeld aan degenen die hun ideeën hebben ingebracht en vervolgens  aan het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad) voorgelegd.

Huisvesting scholen in de buitendorpen

Tenslotte is VKZ betrokken bij de toekomstplannen voor de huisvesting van de scholen in de  buitendorpen op Texel (Vliekotter in Oosterend, Durperhonk in De Cocksdorp, De Bruinvis in Oudeschild en de Luberti in De Koog). De schoolbesturen maar ook de gemeente vinden het van belang dat in deze dorpen het basisonderwijs behouden moet blijven. Per school wordt daarom onderzocht welke maatregelen er getroffen moeten worden om deze gebouwen voor een periode van 20 jaar geschikt te houden voor het onderwijs. De verduurzaming van de gebouwen maakt daar deel van uit.