VKZ breidt team uit met Rachèl Lardenoye

BILTHOVEN, 7 mei 2018 – Rachèl Lardenoye (37) is als gebieds- en vastgoedeconoom in dienst getreden bij VKZ BV.

Rachèl’s economische wortels liggen in de brede opleiding International Management van de Universiteit Maastricht. De vervolgstudie MBA Hotel and Tourism Management sloot perfect aan op deze economische achtergrond en haar fascinatie voor de gastvrijheidssector. Daarna is Rachèl haar carrière gestart als onderzoekend adviseur bij hotelspecialist Horwath HTL. Daar heeft zij meer dan elf jaar gewerkt aan diverse vraagstukken over ontwikkeling en financiering in de markten hotels, leisure en toerisme.

Bij VKZ zal Rachèl zich bezighouden met een breed scala aan financieel economische opgaven, binnen zowel het thema hotels & leisure als de andere zeven thema’s. Voorbeelden van projecten zijn waardebepalingen en taxaties van vastgoed, grond en exploitatie, behoeftebepalingen, marktruimtebepalingen, marktstudies, haalbaarheidsstudies, conceptanalyses, second opinions, schadebepalingen, het opstellen van grondexploitaties en het analyseren van stichtingskosten.