Veel studenten betalen te veel huur

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) doet jaarlijks onderzoek naar de woonsituatie van studenten in Nederland. Onlangs hebben zij het “check je kamer” rapport van 2016 gepubliceerd. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek:

  • 73 % van de Nederlandse studenten betaalt té veel huur
  • Gemiddeld genomen betaalt de Nederlandse student circa € 55,– per maand te veel voor zijn woning.
  • Over het algemeen betalen studenten die huren van particulieren relatief het meeste huur. Huren van een (studenten)woningcorporatie is relatief het voordeligst.
  • Amsterdam heeft de duurste kamers én de hoogste huurprijs per m².

Bovenstaande bevindingen geven één algemeen beeld weer. Het grootste deel van de studenten in Nederland betaalt te veel huur.

Hoezo te veel huur?

Bij huurwoningen in het sociale segment (kale huurprijs maximaal € 710,68, prijspeil 01-07-2016)  wordt de maximale huur bepaald door middel van een puntensysteem. Er zijn twee puntensystemen: één voor zelfstandige en één voor onzelfstandige woningen. Het aantal punten dat je kunt krijgen is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Bij beide puntensystemen kun je onder andere punten krijgen voor zaken zoals, oppervlakte, energieprestatie en voorzieningen in de keuken en het sanitair. Aan het aantal punten dat je krijgt voor de woning hangt een bepaalde huurprijs die elk jaar per 1 juli wordt geïndexeerd.

Woningen in het sociale segment mogen dus geen hogere huur hebben dan de huur die hoort bij het aantal punten. De Huurcommissie is verantwoordelijk voor het de huurpuntensysteem en is in te schakelen bij geschillen.

In de vrije sector (huurprijs boven € 710,68) bepaalt de verhuurder samen met de huurder de huurprijs. Dit staat los van het puntenstelsel.

Hoeveel punten heeft mijn kamer of woning?

De vraag is dus veelal welke huur voor een (studenten)kamer realistisch is. Dit is eenvoudig te controleren. VKZ BV heeft in Microsoft Excel een eenvoudig te bedienden huurpuntenmodel ontwikkeld dat 1:1 aansluit bij de huidige wetgeving. Ben jij dus een student of verhuur jij een woning aan een student en wil je weten of je onrechtmatig te veel huur betaalt of vraagt? Neem dan contact met ons op via secretariaat@vkzbv.nl of bel +31 30 251 74 76