Westergouwe (Tuinen 3) in Gouda

Woonpartners Midden-Holland (Woonpartners) ontwikkelt in de nieuwe woonwijk Westergouwe, ten westen van Gouda, 58 grondgebonden huurwoningen.

Woonpartners wil het ontwerpen en realiseren van deze woningen aanbesteden door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Woonpartners heeft vijf partijen (gegadigden) geselecteerd om een inschrijving (aanbieding) te doen voor deze opdracht. Zij ontvangen een uitnodiging om deel te nemen.