Ontwikkeling De Vogelwijk fase 1b, fase 2 en fase 7 te Zeist

Woningbouwvereniging de Kombinatie voert de grondexploitatie van het resterende deel van De Vogelwijk te Zeist. De totale ontwikkeling voorziet in de ontwikkeling en afzet van circa 100 woningen. De Kombinatie verkoopt gefaseerd de uitgeefbare gronden. Deze uitvraag betreft de ontwikkeling van fase 1a, fase 2 en fase 7.

Het betreft de ontwikkeling van 30 koopwoningen en de aanleg en inrichting van een binnenterrein aan de achterzijde van de woningen ten behoeve van parkeren.

De Kombinatie heeft vijf partijen (gegadigden) geselecteerd om een grondbieding te doen.

Na het invoeren van het wachtwoord, dat gegadigden hebben ontvangen, zijn de documenten te downloaden.