Nieuwbouw circa 40 sociaal levensloopbestendige huurappartementen

Patrimonium ontwikkelt in het centrum van Barendrecht circa 40 levensloopbestendige appartementen. Patrimonium besteedt het ontwerpen en realiseren van deze appartementen aan door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding, volgens hoofdstuk 7 van de ARW 2012 op basis van een Design and Build-contract en de UAV-GC 2005 (UAV-GC).

Patrimonium heeft vijf partijen (gegadigden) geselecteerd om een inschrijving (aanbieding) te doen voor deze opdracht.

Na het invoeren van het wachtwoord, dat gegadigden hebben ontvangen, zijn de documenten te downloaden.